Construction of Mabini Port at Baybayon, Mabini, Bohol

Construction of Mabini Port at Baybayon, Mabini, Bohol